Fakultet za Preduzetnički Biznis I Menadžment Nekretnina

Preduzetnički biznis i menadžment nekretnina  
DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO POLJE

Cilj studijskog programa:  Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina, osposobljenog za ravnopravno učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni  i pokretanje sopstvenog biznisa. 

Vrsta studija: Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara) sa dva modula,  modul 1  Preduzetnički biznis i modul 2 Menadžment nekretnina.

Ishod procesa učenja: Visoko-stručno znanje iz oblasti: menadžmenta i biznisa i povezanih disciplina;  razvijene kreativne, poslovne i preduzetničke sposobnosti za kompetentno upravljanje poslovanjem kompanija, za timski rad u državnim institucijama i korporacijama i dalje stručno i naučno usavršavanje.

Akademski naziv:  Diplomirani menadžer, a u zavisnosti od završenog modula dodaje se: za preduzetnički biznis  ili za menadžment nekretnina

Za detaljan pregled predmeta po godinama studija kliknite OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa možete pronaći OVDE.
Obaveštenje studentima da će prva godina modula Menadžment nekretnina u školskoj 2017/18 godini biti besplatna.


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality